CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 84.9% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD không và liệu bạn có đủ khả năng để đạt được mức cao không nguy cơ mất tiền của bạn.